Blog, Chưa được phân loại, David

Các sản phẩm AETOS

Giao dịch ngoại hối với AETOS:

 • 27 cặp tiền tệ
 • Các cặp tiền tệ chính và ít phổ biến
 • Đòn bẩy linh hoạt lên đến – 200:1
 • Lô nhỏ từ 0.01
 • Giao dịch nhanh chóng

Giao dịch năng lượng với AETOS:

 • Sản phẩm: dầu thô Anh
 • Giao dịch CFDs với đòn bẩy gia tăng
 • Có thể mua hoặc bán
 • Các công cụ phân tán rủi ro linh hoạt

Giao dịch các chỉ số với AETOS:

 • Các chỉ số toàn cầu chính, bao gồm UK100, JPN225, HKG50 và AUS200
 • Mua hoặc bán theo các diễn biến thị trường
 • Biên độ giá cố định với hầu hết các chỉ số
 • Công cụ phòng ngừa rủi ro hiệu quả

Đa dạng hóa danh mục và giao dịch kim loại:

 • Rất nhiều sản phẩm dưới hình thức CFDs
 • Vàng, bạc và đồng
 • Giá cả giao dịch cập nhật và thỏa thuận giao dịch nhanh chóng
 • Không đáo hạn hợp đồng

Trả lời