Blog, Chưa được phân loại, David

Đào tạo nâng cao cho IB thành công với 32 cách khai thác khách hàng tiềm năng và 76 cách chốt khách hàng

Đào tạo nâng cao cho IB thành công với 32 cách khai thác khách hàng tiềm năng và 76 cách chốt khách hàng

Kính gửi phòng kinh doanh

CC phòng đào tạo

Chúng ta lại có buổi huấn luyện của phòng đào tạo cho team sale vào chủ nhật tuần này

Trang bị kiến thức là nền tảng của AETOS VIETNAM tới IB – Họ thành công team thành công…

Khóa học nhằm giúp cho chúng ta tư duy của người ib thành công và nghiêm túc với các quy trình bán hàng tốt nhất và nhằm có thể tạo ra thu nhập tốt nhất

Thế nào là cầy com lots làm thế nào để có được com lots an toàn

Với các quy trình này 1 IB có thể độc lập tác chiến với đội nhóm của mình

Phát huy khả năng tốt nhất cho sự nghiệp của mình

Khóa học bao gồm các chiến lược khai thác khách hàng

Các chiến lược chốt khách hàng từ đó đưa ra sự đồng hành với khách hàng

Xem thêm

http://www.hn.com.vn/10-phuong-phap-tim-kiem-khach-hang-hieu-qua-cho-ib-fx/

( Còn tiếp )

Trả lời