Blog, Chưa được phân loại, David

Đầy đủ các công cụ hỗ trợ

Nếu bạn là nhà đầu tư chuyên nghiệp

Các công cụ hỗ trợ của bạn đã có chắc chắn bạn là nhà đầu tư chuyên nghiệp do đó nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ bạn đẩy lệnh một cách nhanh nhất

Bạn đã biết các trang tin và các công cụ hỗ trợ nếu chưa cũng đừng lo các bản tin cập nhật hàng giờ giành cho người mới người không chuyên

chưa kể các đội nhóm hỗ trợ

Việc chiến lược của bạn là ngắn hạn/ dài hạn/ cầy com / hedging hay bất kể là gì ? đều được ok

Trả lời