Blog, Chưa được phân loại, David

Tinh thần là yếu tố quyết định ib thành công

CÁI GÌ CŨNG SỢ THÌ LÀM ĐƯỢC GÌ?

– Được miễn phí thì sợ người ta lừa.
– Đầu tư ít vốn thì sợ không kiếm được.
– Đầu tư nhiều thì không có vốn bắt đầu.
– Đổi nghề mới thì sợ ko biết làm.
– Làm nghề cũ thì sợ vất vả.
– Có cơ hội mới thì không tự tin.
– Mở cửa hiệu thì sợ mất tự do.
– Làm chuyên ngành thì sợ không đủ năng lực.

Cái gì cũng sợ rồi suốt ngày lướt web bấm bấm, vuốt vuốt rồi nghe mấy đứa bạn cùng cảnh ngộ “nghèo khó” góp ý thì thành công sao đây. Toàn làm những việc không liên quan đến thành công thì hãy nói với tôi xem bạn có thể làm gì ?

– “TÂM ĐỘNG” không bằng “HÀNH ĐỘNG”
– “NGHĨ ĐẾN” không bằng “LÀM ĐƯỢC” .
Rất nhiều người thất bại bởi chữ … ĐỢI .

Phương pháp DUY NHẤT là HÀNH ĐỘNG, mà chỉ có dấn thân mới tạo ra kết quả.

Đứng lên làm một việc gì đó thay vì suốt ngày cứ sợ hãi, co ro trong xó. Can đảm lên rồi bạn sẽ thấy kết quả.

–Sưu tầm–

Trả lời